วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

การกำหนดวิสัยทัศน์


การกำหนดวิสัยทัศน์ ควรให้ข้อความกระทัดรัด ชัดเจน สั้น และจำได้ง่าย
วิสัยทัศน์ที่ได้มาควรเกิดจากความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี่